Facebook

Følg fjellstyret på Facebook. 
https://www.facebook.com/VestreSlidrefjellstyre  

Angående treningskort for fuglehund

Pga av at Jegerregisteret nå har endret "sesong" til 2018, er det ikke lenger mulig å bruke jegeravgift for 2017 for å kunne løse treningskort ut mars (selv om jegeravgift for 2017 faktisk gjelder ut mars!). Dette er et problem som oppstår hvert år sier de på inatur.no. Det betyr at for å kunne løse dette treningskortet må man faktisk betale jegeravgift for 2018 sesongen. Dette er noe hverken inatur.no eller Vestre Slidre Fjellstyre rår over, så til informasjon er det bare slik. Det er  sendt ut ny jegeravgift i posten til jegerne og for å få registert betaling straks må betaling skje på jegerregisteret på følgende link:   www.brreg.no/person/jegerregisteret/  

Søknad om småviltjakt 2018

Søknad om småviltjakt blir opna den 5.mars. 
Den 05.03.2018 blir det opna for mulegheit til å kunne søkje på jaktkort for småvilt/rype i perioden 15.9 – 24.9, samt harejakt i perioden 5.10 – 14.10.t. Søknad skjer via www.inatur.no og søknadsfrist er 1. april, svar på søknad seinast 1. mai.  Les meir

Fiskeguide

Fiskeguide for statsallmenningen

 Fjellstyret og jeger- & fiskarlaget har laga til fiskeguide for Vestre Slidre statsallmenning.

Dette er eit hefte på 72 sider med mykje god informasjon om praktisk fiske, informasjon om fiskelokalitetar, kart mm.

Fiskeguide kan du kjøpe hjå fiskekortselgarene for kr 20 eller sjå gratis på nettet, link til side.   Les meir

Ryper før og nå

Rypejegernes dagsutbytte fra 1872 til 2013
av Olav Hjeljord, NMBU 
Spanande rapport frå NMBU om ryper før og no (frå 1872 til i dag).
Last ned rapporten her eller gå direkte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLes meir

Film om stølsdrift

"Nok er nok" -gruppa har laga til film om støldrifta i Vestre Slidre med støtte frå kommunen og fjellstyret.  Klikk her for å sjå filmen.  
Du kan sjå filmen i HD-kvalitet på Vimeo.com  - trykk på logo under.  Tidlegare passord er sletta og du kan sjå film utan å logge deg inn.  


Les meir

Jaktkort på smårovvilt

Som eit prøveprosjekt er det starta opp eit felles jaktkorkort for smårovvilt. det er med 8 grunneigarlag i Vestre Slidre og Nord Aurdal. Fleire område kan etter kvart koma med.

Kort kan løysast på inatur.no  Pris er kr 50,- ! Les meir

Gratis stongfiske og småviltjakt for ungdom

For å rekruttere ungdom til friluftsliv har innført gratis stongfiske og småviltjakt for undom tom 20 år. Dette tilbodet gjeld både innanbygdsbuande og utanbygdsbuande.
Fiske kan skje utan løysing av kort, men alder må kunne dokumenterast ved kontroll. Jaktkort må løyast på vanleg måte.

 

Fotogalleri

Fjellstyret sitt fotogalleri: foto.vestre-slidre-fjellstyre.no (ikkje bruk www før adresse) eller klikk på foto under

Viktig prinsipiell avklaring frå LMD om stølsforskrift

Fjellstyrt får medhald frå departementet i si tolking av forskrift
Statsråd Vedum seier at gjeldande praksis har vore "helt forgæli".
Fjellstyret har etter mange brev, vedtak møter og befaring med LMD fått gjennomslag for at stølar kan vera i bruk sjølv om det ikkje er husdyr på garden. Fjellstyret har gjennom fleire år opplevd at bruksretten blir forsøkt svekka. Dette er derfor ei viktig prinsippiell avgjerd for å sikre 
innhaldet i bruksretten og variert drift på stølane. 
Artikkel frå avisa Valdres 
Les meir

Fjellstyrene 100 år

  Kjøp historeboka om fjellstyrene

  I forbindelse med at det i år er 100 år siden fjellovkomiteen startet sitt arbeid, har  Norges
  fjellstyresamband
(NFS) fått sammenstilt de siste 100 års historie om  fjellstyrene i bokform. 
  Det er nå mulig å bestille boka fra NFS. Pris er kr 250 pr stk.  Send antall og fakturaadresse til
  NFS@fjellstyrene.no, så sender NFS  boka/bøkene så snart som mulig.

Allmenningsstyre til felles beste

 Mange tiår med forsking har overbevist nobelprisvinner Elinor Ostrom: Allmenning som styreform er effektivt og gir den mest bærekraftige forvaltninga av fellesressursane. 
 Les meir på Forskningsrådet si nettside. 
 

Kva skjer i Vestre Slidre?

Her kan du halde deg oppdatert på kva som skjer i Vestre Slidre. Les meir